Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Informacje
Regulamin sklepu StrefaVipa

REGULAMINSKLEPU INTERNETOWEGO

StrefaVipa

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.     Operatorem sklepu internetowego „strefavipa.pl” działającego pod adresem internetowym www.strefavipa.pl jest spółka: SHARKS TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Popiełuszki 19/21,01-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481124, NIP: 5213660898, REGON:146915433 GIOŚ pod nr E0020893WBW („Operator”).

2.     Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną i hurtową komputerów przenośnych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania („towary”) za pośrednictwem strony internetowej www.strefavipa.pl, oraz naprawę i konserwację m.in. komputerów przenośnych, urządzeń peryferyjnych oraz konsoli do gier.

3.     Towary sprzedawane w sklepie są oryginalne lub nowe, i posiadają gwarancję producenta, chyba że w  opisie przedmiotu stwierdzono inaczej.

4.     Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników (Klientów) korzystających ze Sklepu internetowego „strefavipa.pl” dostępnego na stronie www.strefavipa.pl.

5.     Klienci korzystający ze strony internetowej zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania i stosowania.

 

 ZAMÓWIENIA

1.     Zamówienia mogą składać Klienci, którymi mogą być wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2.     Operator sklepu internetowego realizuje zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem sieci Internet, poprzez witrynę:www.strefavipa.pl.

3.     Zamówienia w Sklepie internetowym „strefavipa.pl” można składać 7 dni w tygodniu, bez rejestrowania i logowania "Tryb Szybki",  po zarejestrowaniu się i zalogowaniu"Tryb Zwykły" na stronie internetowej www.strefavipa.pl lub poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mailowy handlowy@strefavipa.pl. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.     Składając zamówienie,Klient wskazuje w e-mailu lub formularzu zamówienia, zamawiany towar, precyzuje formy płatności oraz sposób dostawy.

5.     Składając zamówienie Klient składa ofertę nabycia zamawianych towarów w Sklepie internetowym „strefavipa.pl”.Złożenie zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

6.     Potwierdzenie otrzymania przez Sklep internetowy „strefavipa.pl” zamówienia, Klient dostaje w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Operatora sklepu internetowego o przyjęciu oferty objętej zamówieniem.

 

POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Za złożone zamówienie, uważa się wypełnienie i wysłanie „formularza" zamówień lub wysłanie wiadomości e-mail pod adres handlowy@strefavipa.pl.

2.   Klient w każdym czasie może sprawdzić stan realizacji zamówienia logując się na swoje konto na stronie internetowej www.strefavipa.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 22 266 81 82, a także bezpośrednio w siedzibie sklepu przy ul.Ks. J. Popiełuszki nr 19/21 w Warszawie.

3.   Realizacja zamówienia w Sklepie internetowym„strefavipa.pl” odbywa się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia - wprzypadku wybranej formy płatności „za pobraniem" lub - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Operatora sklepu internetowego, w przypadku płatności przelewem.

4.   Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub u dostawców Operatora sklepu internetowego.

5.   W przypadku niedostępności towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Klient podejmie decyzję osposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia), i w tym zakresie Operator sklepu internetowego będzie zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia.

6.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia opłaconego przelewem lub rezygnacji przez Klienta z części, lub całości zamówienia, Dział Obsługi Klienta dokona zwrotu nadpłaty na konto Klienta w terminie 14 dni roboczych.

7.   Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie zamówionych towarów wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub nieprawidłowego adresu dostawy.

8.    Sklep zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru, w przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego.

9.   W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Operator sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni,licząc od daty jej zawarcia. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu internetowego „strefavipa.pl”, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.strefavipa.pl (lub innych wskazanych w ust. 2 części Zamówienia) błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kodów rabatowych lub promocji, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry - Operator sklepu internetowego zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.  Zamówione przez Klienta towary wysyłane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej (po uprzednim uzgodnieniu kosztów przesyłki).

 

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.  Klient może dokonać zmiany w zamówieniu do momentu wysyłki towarów przez Operatora sklepu internetowego.

2.   Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres handlowy@strefavipa.pl, telefonicznie pod numerem 801 000 749 lub w siedzibie sklepu, przy ul. Ks. J. Popiełuszki nr 19/21 w Warszawie.

3.   Zmianyw zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta lub podaniu danych, jakie zostały udostępnione Operatorowi sklepu internetowego w związku z danym zamówieniem dokonanym bez logowania.

4.   Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć: ilości zamówionych produktów, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienie, adresu wysyłki, danych do faktury.
W przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych, od dnia, w którym Operator sklepu internetowego otrzymał oświadczenie o rezygnacji. Należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność.

5.   Zmiany w zamówieniach dotyczące: adresu Klienta oraz zawierające polecenie zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail z którego uprzednio zostało złożone zamówienie.

 

CENY TOWARÓW (PRODUKTÓW)

1.   Wszystkie ceny w Sklepie internetowym „strefavipa.pl”są cenami brutto i podane
są w złotych polskich. Zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.

2.   Przesyłka gratis obowiązuje w różnych okresach PROMOCJI tylko przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.   Cena podana w Sklepie internetowym „strefavipa.pl” przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.   Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym „strefavipa.pl”, wprowadzania nowych towarów do Sklepu internetowego „strefavipa.pl”, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego „strefavipa.pl” bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych ub wyprzedaży.

5.    Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin promocji wskazuje inaczej.

6.   Ostateczny koszt zamówienia stanowi łącznie cenę zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.

7.   Do każdego zamówienia jako dowód zakupu wystawiana jest faktura VAT lub rachunek fiskalny. Faktura wystawiana jest na podmiot składający zamówienie. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na inny podmiot, składając zamówienie należy podać niezbędne dane do faktury. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji obowiązkowe jest podanie numeru NIP. Akceptując Regulamin Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

FORMY PŁATNOŚCI

1.   Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony w Strefavipa.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

-     płacąc osobiście w sklepie stacjonarnym Strefavipa;

-     za pobraniem „PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE"należność pobiera kurier. W wybranych przypadkach SHARKS TRADE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

-     przelewem – samodzielne logowanie się do banku internetowego lub wizyta w placówce banku. 
Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego: Raiffeisen POLBANK  
28 1750 0009 0000 0000 3021 4897 (w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru zamówienia)

-     przelewem on-line - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych. 

-     kartą płatniczą (Visa, Mastercard)- każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (z uwagi na weryfikację może to chwile potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

2.   Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie „PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE"wobec Klienta, który nie odbierze wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze,dostarczanego przez firmę kurierską.

3.   W przypadku o którym mowa powyżej, po wyłączeniu formy zapłaty za zamówienie„PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE", Klient może korzystać z form zapłaty - płatność przelewem.

4.   Przywrócenie formy dokonania zapłaty „PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE" dla Klienta następuje po złożeniu i odebraniu minimum 2 kolejnych zamówień z formą dokonania zapłaty przelew.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.   Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zamówienia.Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży. Termin dla takich towarów ustalany jest indywidualnie - Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną o przewidywanym terminie wysyłki.

2.   Czas w jakim Operator sklepu internetowego przygotuje i wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez Pocztę Polską lub Kuriera.Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu dostępności towaru oraz przewidywanego czasu dostarczenia towaru.

3.   Wysyłka zamówienia obejmującego  towary o różnych terminach dostępności lub znajdujących się na różnych magazynach - następuje po skompletowaniu całości zamówienia.

4.   Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, zgodnie z wybraną przez niego formą płatności i dostawy.

5.   Istnieje możliwość odbioru zamówionych towarów w sklepie stacjonarnym Strefavipa - w takim przypadku zapłaty za zamówienie można dokonać podczas odbioru towarów w siedzibie sklepu w Warszawie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 .

6.   Przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu Klient zobowiązany jest do okazania się:

(a)           numerem zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zamawiającej,

(b)           dokumentem tożsamości,

            celem weryfikacji.

 

UWAGA! Złożenie zamówienia oraz wybranie opcji "odbiór osobisty" nie oznacza, że towary są już gotowedo odebrania Gdy zamówienie będzie gotowe, poinformujemy o tym Państwa drogą mailową bądź telefonicznie.

 

7.   Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki jest dostępna przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY,REKLAMACJE I ZWROTY

1.  Klient, będący osobą fizyczną i dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.   Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu na adres: SHARKS TRADE Sp. z o.o. ul. Ks. J.Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa, oraz wypełnionym oświadczeniem zwrotu towarów, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,przesłany wraz z zamówieniem.

4.   Należności zostaną niezwłocznie odesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu zwrotnej przesyłki od Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

5.   W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta i zwrotu towaru, klient pokrywa koszt wysyłki.
Operator sklepu internetowego nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.

6.   W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, na adres: SHARKS TRADE Sp. z o.o.ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa.

7.   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Operator sklepu internetowego naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa zwróci należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni roboczych.

8.    Koszty związane zodesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, na podstawie przedstawionychprzez Klienta dowodów ich poniesienia.

9.   Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru niestanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z ich wizualizacją nastronie internetowej Sklepu internetowego „strefavipa.pl” (kolor, proporcje,itd.), które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub zindywidualnych ustawień komputera Klienta.

10.   Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki. Operator sklepu internetowegopodejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkrótszymczasie.

11.  Wprzypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

12.  SHARKS TRADE Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13.  Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystaniaz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się doStałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze InspekcjiHandlowej w Warszawie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartejUmowy sprzedaży,

b)   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się dowojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęciepostępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu międzyKonsumentem, a Usługodawcą,

c)   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc wsprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystająctakże z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów luborganizacji społecznej, do    którejzadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

       Szczegółowe informacjedotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tychprocedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowychnależy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej orazpod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

14.  Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętuzgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie wprzypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie www.strefavipa.pli będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktunależy zgłosić drogą mailową na adres handlowy@strefavipa.pl w okresie niedłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez SHARKS TRADE Sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do SHARKS TRADE Sp. z o.o.na swój koszt.

 

DANE OSOBOWE

1.   Klientskładając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoichdanych osobowych w bazie Operatora sklepu internetowego oraz na ichprzetwarzanie do celów realizacji umowy.

2.   Podanie prawdziwych danych przez Klientaoraz zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.

3.   Operator sklepu internetowego nie ponosiodpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

4.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą zdnia 29.08.1997 roku „O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr. 133 poz.833)w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5.   Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator sklepu internetowego: SHARKS TRADE Sp. z o.o. ul. Ks.Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa.

6.   Klienci Sklepu internetowego mają prawo dowglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także do żądania ichusunięcia.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE IZASTRZEŻENIA

 

1.   Doprzeglądania i korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadaniedostępu do sieci Internet.

2.   Oprogramowanie sklepu współpracuje z popularnymiprzeglądarkami internetowymi w tym w szczególności z: Internet Explorer 5.5 inowsze, Mozilla Firefox 6.0 i nowsze, Opera 10.50 i nowsze, Safari 5.1 inowsze, Google Chrom.

3.   Korzystanie ze sklepu wymaga takiejkonfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie iwykorzystywanie plików cookies.

4.   Operator sklepu internetowego zastrzega sobieprawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu oraz prawo do innychprzerw w dostępnie do sklepu (w szczególności do prezentowanych produktów),spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lubaktualizacji cen i opisów prezentowanych w sklepie produktów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Towaryprezentowane na stronach Sklepu internetowego „strefavipa.pl” nie stanowiąoferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.   Dostępnośćinformacji o produktach na stronach Sklepu internetowego „strefavipa.pl”oznacza dostępność tych produktów w magazynie Operatora sklepu internetowego imożliwości realizacji zamówienia.

3.    Wsprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie wszczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnychwarunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisyUstawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności zaszkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.    Niniejszyregulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

5.    Operatorsklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodząw życie w terminie wskazanym przez Operatora sklepu internetowego, nie krótszymjednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego regulaminu. Doczasu wejścia wżycie zmienionego regulaminu, zamówienia złożone przez Klientówrealizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień.

6.   Operatorsklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie dosklepu internetowego www.strefavipa.pl będące wynikiem problemów technicznych,konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a także innych przyczyn niezależnychod Operatora sklepu internetowego.

7.   Wszelkie uwagi, propozycje, skargi prosimy kierować na adres: handlowy@strefavipa.pl  lub telefonicznie pod numerem:22 266 81 82 (opłata wg. cennika operatora dzwoniącego).

 


Najpopularniejsze produkty! Każdy znajdzie coś dla siebie
Zobacz nowości w naszym sklepie

- 29 %


  Głośnik Bluetooth Ye BTS700-Czerwony-1000mAh

  140.00  
  99.00
  Kliknij tutaj aby zapytać o dostępność towaru
- 37 %


  Głośnik Bluetooth Ye NFC BTS900-Niebieski-2800mAh

  239.00  
  149.00
- 58 %


  Ładowarka bezprzewodowa Ye BCS100-Różowy

  169.00  
  70.00
- 40 %


  Ładowarka samochodowa Ye Dual BA250-Niebieski

  49.00  
  29.00
- 71 %


  Obudowa Power Bank Ye iPhone BPP5-Żółty-2000mAh

  169.00  
  49.00
- 50 %


  Power Bank Ye BPR28-Czarny-2800mAh

  99.00  
  49.00
- 47 %


  Power Bank Ye Extreme BPR56-Zielony-5600mAh

  169.00  
  89.00
- 35 %


  Power Bank Ye Pocket BPS30-Szary-3000mAh

  139.00  
  89.00
  Kliknij tutaj aby zapytać o dostępność towaru
EKSKLUZYWNE ROZWIĄZANIA MOBILNE

Masz dość taniej tandety za grosze?
U nas dostaniesz produkty
najwyższej jakości!
Newsletter
Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
Gotowe
Dodaj Usuń